Vikingetiden - en interessant periode

Frank Birkebæk og Jens Pietras taler om vikingetiden og taler om, hvorfor perioden er interessant.

Misssionsmarken, rigsdannelsen og større brud i Danmarkshistorien er afgørende. Frank Birkebæk kalder i udsendelsen Jellingestenen for Danmarks dødsattest. Jens Pietras fortæller, hvorfor vikingetiden er en interessant periode. De to historikere er enige om, at vikingetiden er en interessant periode. De er også enige om, at tiden stadig kan fortolkes og ny-fortolkes.

FrankBirkebaekOGJensPietras

Jellingestenen