Samtale om bog: Sagn og myter fra Lejreegnen

Vi møder Karin og Bent Gottfredsen, som har skrevet en bog om lokale sagn og myter.  

Overalt i landet er der sagn mg myter, som forklarer alt det "uforklarlige". Bent Gottfredsen, en lokal ildsjæl, har gennem en årrække indsamlet sagn og myter og skrevet en række artikler i tidsskriftet Lethrica. Karin har skrevet sagnene ned, og det er blevet til 32 artikler, fortos og artikler er samlet i en bog. Vi får en samtale i den gamle stationsbygning i Lejre. 

KarinBentGottfredsenSagnOGMyter