Pulpitur i domkirken - til rigmænd og konger

I de gamle romanske kirker kunne rigmænd skænke mange penge til kirkebyggeriet, og få etableret et pulpitur. 

I de gamle middelalder var kirkerne bekostet af rigmænd. Herskaberne fik lavet pulpiturer. Pulpituret var højt hævet i kirken og det svarede til deres sociale status. Efter reformationen blev pulipturer etableret til kongen. I Roskilde Domkirke er pulipturet smukt udsmykket med Christian den 4's monogram. Jens Pietras fortæller.

 RoskildeDomkirkePulpitur