UMLANDO er er en ukommerciel historieradio uden radioreklamer. Vi er drevet af frvillige bidrag, støtte og medlemskontingenter.

UMLANDO er en talk-radio om historie. Vores udsendelser handler om verdenshistorie, danmarkshistorie, lokalhistorie og personalhistorier. Udsendelserne er både brede eller smalle. Det kan være en specifik historiske begivenhed: fx. et slag i Store Nordiske Krig. Eller det kan være at diskutere Besættelsen af Danmark 1940-1945 generelt. Formen er både foredrag, oplæsning, debat og montage/dokumentar. Vi samarbejder med både historieinteresserede og historikere/fagpersoner.

UMLANDO er ikke en musikradio. Vores udsendelser krydres med ældre klassisk musik. Optagelser er ældre end 70 år eller vi har selv optaget klassiske koncerter.

Alle er velkomne til at være frivillige i Foreningen UMLANDO. Der er både brug for frivillige som vil lave udsendelser, være teknikere, planlægge og researche og være praktiske grise. 
Vi vil have et særligt indsats-område omkring børn og unge og deres involvering i foreningsarbejdet. Vi vil gerne tiltrække mange deltagere på tværs af alder, køn og baggrund.

Baggrunden for at etablere UMLANDO er, at vi er en gruppe historie-interesserede, som ønsker at lave en forening, som formidler historie og udbreder kendskabet til historiske emner.
Vi vil både lave radio og styrke det sociale samvær omkring historie. Udover radio, vil vi lave arrangementer, foredrag og byvandringer.

UMLANDO vil samarbejde med andre frivillige foreninger, museer, folkeskoler/gymnasier, biblioteker, kulturinstitutioner og universiteter.